#ทัวร์เวียดนาม #ทัวร์มุยเน่ #ท่องเที่ยวดาลัค#ท่องเที่ยวเวียดนามใต้


รหัสทัวร์: VT-GH-DD #เที่ยวเวียดนาม#เที่ยวเวียดนามใต้ #เทียวดาลัค#เที่ยวมุยเน่ #เที่ยวเนครโฮจิมินห์
ระยะเวลา: 4วัน 3คืน
วันเดินทาง:  มิย.-กค. 59
โดย: สายการบินนกแอร์ (DD)
เริ่มต้นที่: 11,900  บาท

  เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่
             4 วัน 3 คืน
  โดยสายการบินนกแอร์ (DD
)

  วันแรก      กรุงเทพฯ–นครโฮจิมินห์-ดาลัด

วันที่สอง   ดาลัด-Datalla Water Fall(นั่งรถราง)
                 นั่งกระเช้าไฟฟ้า

                 พระราชวังวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ 
                 หุบเขาแห่งความรัก (Love Valley)มุยเน่

                                   

วันที่สาม   มุยเน่ - Sand Dune-Fairly Stream
                 ทะเลทรายมุยเน่-โฮจิมินห์

วันที่สี่       นครโฮจิมินห์ -ช้อปปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ  

แชร์หน้านี้