จองตั๋วเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศ
 บริการรับจัดกรุ๊ปสัมนา,ทัศนศึกษา,ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ
 รับจัดกรุ๊ปพิเศษส่วนตัวเที่ยวต่างประเทศ